Covid-19

PLA DE CONTINGÈNCIA I REFORÇ DE NETEJA CONTRA COVID-19

La seguretat i salut d’empleats/des i clients/es és possible a través d’un òptim manteniment de les condicions d’higiene dels espais de treball i atenció a el públic.

Higserguiss SL desenvolupa i implanta PLANS DE CONTINGÈNCIA i REFORÇ de NETEJA I DESINFECCIÓ contra COVID-19 per minimitzar el risc d’infecció en les instal·lacions i espais de treball dels/de les nostres clients/es.

1

Avaluació

Avaluem i assessorem als/a les nostres clients/es en la mitigació de riscos a través de la neteja i vam elaborar el Pla de Contingència i Reforç contra COVID-19 adaptat a les seves necessitats, tenint molt en compte els nivells d’afectació, com de la situació de l’activitat, o també de les condicions de neteja i higiene de les instal·lacions i espais de treball existents i el seu contracte en vigor, si n’hi ha.

2

Prevenció

Oferim, un Servei Especialitzat en neteja i desinfecció preventiva, on es posa l’accent en aquelles superfícies de major contacte i altres punts crítics, amb recomanacions de productes desinfectants, sistemes de desinfecció d’impacte (neobulización en fred, termoneobulización, polvorització d’hipoclorit sòdic) o higienitzants d’ús personal. També s’estableixen Protocols, procediments i recomanacions amb les que preservar la salut i seguretat en els espais de treball i atenció a el públic dels/de les nostres clients/es.

3

Gestió

Gestionem, per minimitzar el risc d’infecció i gràcies a les aliances de col·laboració amb els nostres proveïdors, el subministrament de màscares, gels i tovalloletes desinfectants o qualsevol producte-servei associat a la reducció de el risc de contagi.

4

Correcció

De la mateixa manera, en cas que hi hagi algun cas positiu de COVID-19 en els seus centres, tenim la capacitat i l’equipament per dur a terme neteges correctives.

5

Certificació

La nostra empresa l’ajudarà a certificar si vostè ho considera oportú, tal com ja hem fet per primera vegada a Espanya en un dels/de les nostres principals clients /es d’alimentació.

Protocol higiene covid 19

Tens dubtes? T’interessa el servei? Demana pressupost sense compromís o si ho prefereixes, deixa el teu telèfon i nosaltres et telefonem si desitges ampliar aquesta informació: