Serveis especials

  • Diamantat, pulit, rebaixat i envernissat de paviments
  • Rentat de moquetes i tapisseries
  • Neteja de grafitis
  • Pintura en general, locals, façanes, naus, …
  • Jardineria de manteniment
  • DDD – Control de plagues
  • Manteniment general d’instal·lacions
  • Reformes d’oficines i interiorisme
  • Instal·lació de tot tipus de sòls (parquet, sòl flotant, tarima, …)
  • Buidat de pisos