Serveis auxiliars

  • Logística interna, preparacions, encaixats, paletitzats…
  • Serveis auxiliars a la producció, neteja, utillatge, caixes, boxes…
  • Manteniment pre-operatiu